www.gezibir.com - Üsküp

Balkanların, adı anılınca akıllara Osmanlı’yı getiren, Türk izlerinin yoğun olarak görüldüğü Üsküp’ü tanıtıp, yapılabilecek şeyler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Şehrin tarihi M.Ö. 4.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Kalede yapılan kazılarda Neolitik Çağ ve Tunç Çağı’na ait kalıntılar elde edilmiştir.

Triballiler, Paionianlar’ın ardından Dardanilerin yerleştiği bölgenin eski adı “Scupi” bu dönemden kalmıştır.

Roma hakimiyetine geçen şehirde, 300’lü yıllarda Hristiyanlık yaygınlaşmış. 313 Milano Fermanı ile Hristiyanlık yasal hale gelmiş ve burada piskoposluk kurulmuştur.

Daha sonra Bizans hakimiyetine geçen şehir, bir dönem Bizans-Bulgar çekişmelerine sahne olmuş, 1189’da Sırp hakimiyetine geçmiş.

Şehir, Vardar Nehrinin kıyısında yer alan iki tepe arasındaki uzun vadide, hayati bir ticaret yolu.

 

OSMANLI DÖNEMİ

Osmanlı İmparatorloğu tarafından 1392’de fethedilen şehir Üsküp adını aldı.

Fetih, 13 Ocak 1392 tarihinde, Sultan Yıldırım Beyazıt döneminde, Mehmet Yiğit Paşa tarafından gerçekleştirildi. 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalan şehir, bu dönemde sürekli gelişmiş, politik ve ekonomik açıdan önemli bir merkez haline gelmiştir.

1683-1699 Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Avusturya Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarına girmiştir. Bu dönemde Avusturya ordusu Balkanlar’da büyük bir yağmalama hareketi başlatmıştır.

25 Ekim 1689 tarihinde şehir Avusturya tarafından ele geçirilmiştir. General Piccolomini’nin emriyle şehir ateşe verilmiş ve iki gün süren büyük bir yangın yaşanmıştır.

“1689 Hadisesi” (Fire Of Skopje) şehirdeki birçok yapıya yok edecek derecede zarar vermiştir, halkın evleri ve dükkanları kullanılamaz hale gelmiştir.

Osmanlı ordusunun bu saldırılara karşılık vermesi ile Avusturya geri çekilmiştir. Şehrin gelişmesindeki en önemli olaylardan bir tanesi de 1873 yılında Selanik-Üsküp tren hattının açılmasıdır.

Yine bu dönemlerde Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarında isyanlar yoğunlaşmaya başlamıştır.

1912-1913 Balkan Savaşları neticesinde şehirdeki Osmanlı hakimiyeti son bulmuştur.Bu dönemde Türklere yapılan saldırılar neticesinde Anadolu’ya büyük göçler yaşanmıştır.

Üsküp, Osmanlı Devleti’nden sonra Sırp hakimiyetine geçmiş, 1913 Londra anlaşması ile Sırbistan’a bırakılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile şehirdeki hakim devlet Bulgarlar olmuştur. 1939 yılına kadar da Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’nın hakimiyetinde kalan Üsküp, 7 Nisan 1941 tarihinde yeniden Bulgar kontrolüne geçmiştir.

1944 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin yönetimi altındaki Özerk Makedonya Cumhuiyeti’nin başkenti olmuştur.

1991 yılında Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Üsküp şehri de Makedonya Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmaya devam etmektedir.

ÜSKÜP’TE GEZİLECEK YERLER

Şehirde gezilecek yerler ağırlıklı olarak eski Türk çarşısının, Taş Köprü’nün de bulunduğu Vardar Nehri çevresinde kurulu, Makedonya Meydanı’nın olduğu bölgede. 

TAŞ KÖPRÜ

Taşköprü Vardar Nehri üzerinde, Üsküp şehir merkezinde bulunan tarihi Osmanlı köprüsü. Üsküp’ün simgelerinin en başında yer alır. Fatih Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak isimlendirilmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı IMG_5808-1024x768.jpg

ÜSKÜP TÜRK ÇARŞISI

Üsküp Türk Çarşısı Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yer alan Osmanlı İmparatorluğu dönemi çarşısıdır. Bu tarihî çarşı, Üsküp’ün kuzey kesiminde yer alır. Çarşı, Üsküp’ün en büyük yaşam alanlarından biri olarak kültürel ve tarihî özelliğe sahiptir. Burada gezerken camiler, hanlar ve klasik Osmanlı çarşılarında olabilecek tüm görüntülere rastlamanız olası.

Hediyelik eşya satanlar, Türk lezzetleri sunan restoranlar, dondurmacılar var. Ayrıca esnaf genelde Türkçe konuşuyor, çok rahat anlaşabilirsiniz.

ÜSKÜP KALESİ

Üsküp’ün eski şehir alanında, Vardar’ın kuzeyindedir. Kale, aynı zamanda Üsküp’ün arma ve bayrağında yer alan simgelerdendir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı IMG_5820-1024x768.jpg

MAKEDONYA MEYDANI

Makedonya Meydanı Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün ana meydanıdır. Makedonya’nın en büyük meydanı olan Makedonya Meydanı, 18.500 m² büyüklüğündedir.

MUSTAFA PAŞA CAMİSİ

Mustafa Paşa Camii Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan eski Osmanlı camiîdir. (1492)

AZİZ PANTELEİMON KİLİSESİ

Aziz Panteleimon Kilisesi Makedonya Üsküp yakınlarında bulunan 12. yüzyıla ait bir Bizans kilisesidir. Aziz Panteleimon’a adanan kilise, Komnenos Hanedanı döneminde inşa edilen yunan haçı planlı kiliselere iyi bir örnek teşkil etmektedir.

ÜSKÜP ULUSAL MÜZESİ

Üsküp Ulusal Müzesi, Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te 1924’te kurulan müzedir. Makedonya Cumhuriyeti’nin en eski müzelerinden biri olan Ulusal Müze, ülke tarihinin en eski belgelerini saklamaktadır. Arkeoloji, Etnoloji ve Tarih müzelerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Türk Çarşısı içinde yer alır.

KAPAN HAN

Kapan Han Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yer alan Osmanlı İmparatorluğu dönemi tarihî yapılarından olan bir handır.

MAKEDONYA TAKI (ZAFER KAPISI)

Üsküp’te Pella Meydanı’nda yer alır. Makedonya’nın bağımsızlık için verdiği mücadelenin sembolü olarak “Üsküp 2014” projesi kapsamında inşa edilmiştir.

Yapımı için yaklaşık 4,5 milyon avro harcanmış ve bu harcama büyük eleştirilere maruz kalmıştır.Makedonya Zafer Kapısı olarak da anılan, 2011 yılında inşaatına başlanan Makedonya Takı’nın yapımı 2012 yılında tamamlanmıştır.

SULU HAN

KURŞUNLU HAN

Kurşunlu Han, tarihi Üsküp Çarşısı içinde bulunan, 16. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı dönemine ait kervansaray

DAVUT PAŞA HAMAMI

SULTAN MURAT CAMİİ

Sultan Murad Camii II. Murad tarafından Üsküp’te inşa edilmiş bir cami. Eski şehir merkezinde bir tepe üzerinde bulunan 1436 yılında inşa edilen cami, Üsküp’te inşa edilmiş ilk camilerden birisi olan cami, günümüze ulaşabilenlerin en eskisidir.

BÜYÜK İSKENDER HEYKELİ

Makedonya Meydanı’nda yer alan Büyük İskender’in heykeli. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde duran bronz heykel 14,5 metre boyunda.

Kolon, her biri daha ince bir bronz halka ile ayrılmış üç büyük fildişi bölümden oluşur. Her bölüm kabartma içerir. Sütun bir çeşme içinde yer alıyor. Kolonun dibinde her biri 3 m uzunluğunda 8 bronz asker bulunmaktadır. Ayrıca, her biri çeşmenin bir parçası olarak hareket eden ve ağızlarından su bırakan çeşme havuzunun kenarlarının etrafında, her biri 2.5 m uzunluğunda 8 adet bronz aslan bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı IMG_5801-768x1024.jpg

Şehir genelinde devasa heykeller vardır. Bu heykeller daha çok Türk çarşısı ve Taş Köprü yakınında yer alıyor. Aslında şehirdeki Osmanlı izleriyle bir mücadele izlenimi veriyor. Ancak köprü, Türk çarşısı ve Osmanlı eserleri, cazibesini her daim koruyor.

MATKA KANYONU

Matka, Üsküp’ün batısında bulunan bir kanyondur. Yaklaşık 500 hektar alan kaplayan Matka, Makedonya’nın en popüler açık hava istikametlerinden biridir ve ayrıca içinde birkaç manastır bulunur. Matka Kanyonu içindeki Matka Gölü ülkedeki en eski yapay göldür.

VRELO MAĞARASI

Vrelo Mağarası, Üsküp’te Matka Kanyonu’nun içinde yer alan 10 adet mağaradan bir tanesidir.
Matka Kanyonu’nda yer alana mağaralara teknelerle sefer yapılmaktadır.
Vrelo Mağarası’nın girişi Treska Nehri’nin üzerinde yer alan Matka Barajı’na 1.5 km’lik bir mesafede yer alıyor.
Mağara 2007 yılında dalgıç Mark Vandermeulen tarafından keşfedildikten sonra en derin su altı mağaraları listesinde de yer almıştır.

RAHİBE TERESA EVİ

Üsküp’te doğan Rahibe Teresa 18 yaşına gelene kadar burada yaşadı. Orijinal ev olmasa da onun yerinde bir şapel yer alıyor.

MAKEDONYA MÜCADELE MÜZESİ

2500 m2’lik bir alana kurulmuş olan müze Vardar Nehri’nin doğu kıyısında, Makedonya Meydanı’ nın tam karşısında yer alır.
Makedonya Mücadele Müzesi, Balkanlar’da Makedonya’nın kendi ulusal devletini kurma mücadelesini, tarihini, kültürel ve devrimci geleneklerini Makedon halkına sunmayı hedeflemektedir.

ÜSKÜP SU KEMERİ

Üsküp şehrindeki en eski tarihi yapılardan olan antik bir su kemeridir.
Osmanlı Devleti döneminde Mustafa Paşa Su Kemeri(Üsküp Su Kemeri),yer aldığı dağlık bölgedeki su kaynaklarındaki suyu Üsküp’e ve burada yer alan Türk Hamamları’na taşımak amacıyla kullanılmıştır.

Üsküp’e 2 km uzaklıkta Makedonya Kosova sınırına yakın bir noktada askeri bölgede bulunmaktadır. Askeri bölgede yer alması sebebi ile günümüzde incelenmesi ve ulaşımı pek mümkün değildir.
Tek katlı bir su kemeridir. Üzerinde 55 kemer açıklığı bulunur. Kemerin ayakları kesme taştan, kemerin yüzeyleri moloz taştan ve tuğladan, kemerler ise tek tip tuğladan inşa edilmiştir. Kemerin toplam uzunluğu 3800 metredir.

İSHAK CAMİİ

Cami Türk ordusunda bir komutan olan İshak Bey tarafından 1438 yılında inşa edilmiştir.  Avrupa’daki tek Selçuklu mimarisinde camidir.

Aslında Üsküp’te gezeceğiniz yerler şehir merkezinde toplanmış durumda. Zafer Takı, Taş Köprü, Türk Çarşısı, Üsküp Kalesi, Makedonya Meydanı, devasa heykeller, camiler, hanlar, hamamlar, Matka Kanyonu öncelikli görülecek yerler. 

Özgürce şehrin tadının çıkarılması bizce doğru olanı.  

www.gezibir.com – Üsküp Makedonya Meydanı
www.gezibir.com – ÜSKÜP
www.gezibir.com-Üsküp Taş Köprü
Booking.com Booking.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here